PRAVIDLA ZÁVODU SPARTAN RACE 2019

Obsah
1. Obecná pravidla
2. Registrace
3. Překážky
4. Diskvalifikace
5. Zvláštní pravidla pro elitu a Age group
6. Zvláštní pravidla pro Beast a Ultra
7. Chování soutěžícího
8. Výsledky a hodnocení
9. Kvalifikace
10. Týmy
11. Ceny pro vítěze
12. Protesty
13. Sankce proti dopingu
14. Nepříznivé počasí a jiné okolnosti

 
 
1. OBECNÁ PRAVIDLA (pro všechny disciplíny, pro všechny startovní vlny)

1.1 Každý závodník je povinný se před závodem seznámit se soutěžními pravidly, pravidly na překonávání překážek a musí znát správný postup vykonání trestného cviku.

1.2 Pokud závodník nerozumí pravidlům, je jeho zodpovědnost zeptat se na vše, co nezná, organizátorů před startem nebo před překonáním překážky.

1.3 Veškeré ústní nebo písemné instrukce poskytnuté e-mailem před závody (ne FB apod.), na brífinku před závody, ústně od traťových rozhodčích, propozice závodů mají právo platnosti před všeobecnými pravidly.

1.4 Závodníci běží v různých startovních vlnách (Heat) ve skupinách po 200 – 250 lidech v každé vlně. První 2 vlny jsou elitní vlny (Elite Heat), zvlášť pro muže v 8:00 (Elite Heat Men) a zvlášť pro ženy v 8:15 (Elite Heat Woman). Aby se mohly započítat body za Elitu, musí být v elitní vlně mužů minimálně 30 osob, ve vlně pro ženy minimálně 10. Po elitních vlnách následuje vlna Age Group – společná vlna pro muže a ženy. Age Group je pouze pro individuály, není to týmová vlna. Age Group může mít více vln, záleží na zájmu startujících. Po poslední Age Group vlně následuje první Open heat. Dále následují 1 nebo 2 vlny STG (Spartan Training Group), což jsou speciální vlny určené pouze pro členy tréninkových skupin z jednotlivých měst. Ostatní vlny, které začínají v 10:00 jsou „Open Heat“ a mohou v nich běžet muži a ženy společně.

Příklad startovních vln:
8:00 Elitní vlna muži (extra poplatek 15€, pouze pro muže)
8:15 Elite vlna ženy (extra poplatek 15€, pouze pro ženy)
8:30 Age Group vlna (extra poplatek 10€, pouze pro individuální registrace, obě pohlaví)
8:45 Age Group (čas vlny nebude uveden v registračním formuláři)
9:00 Age Group (čas vlny nebude uveden v registračním formuláři)
9:15 První Open (extra poplatek 8€ pro obě pohlaví, individuální a týmové registrace)
9:30 STG 1 (extra heslo pro STG členy)
9:45 STG 2
10:00 Open vlna (bez poplatku, pro všechny)

1.5 Startovní vlny po sobě následují v 30 nebo 15 minutových intervalech ale i méně. Časy všech vln se mohou posunout, záleží od disciplíny, počasí, ročního období a počtu přihlášených závodníků.

1.6 Poplatek za elitní vlnu je 15 euro, Age group vlnu je 10 euro a první Open vlnu je 8 euro.

1.7 Závodník musí běžet v časové vlně, do které se zaregistroval. Pokud poběží závodník v jiné časové vlně než se registroval, bude diskvalifikovaný a jeho účast se nebude počítat do bodového hodnocení ani do kvalifikace na trifektu. Závodník, který poběží v jiné startovní vlně, než je registrovaný nebude mít nárok na výhru včetně kvalifikace na žádný šampionát.
 
 
2. REGISTRACE

2.1 Každý závodník je povinen si vytvořit profil před registrací na závod a uvádět v registračním formuláři úplné a pravdivé údaje. Díky vytvořenému profilu si může závodník lehce udělat online záměnu, změnu velikosti trička, změnu vlny, vytvoření faktury atd. Korektní informace v profilu usnadní práci systému na generování různých reportů jako Trifekta report atd v CEU. Online změny je možné dělat vždy do úterý 23:59 před závodem. Za každou změnu v profilu závodníka je poplatek 5 euro.

2.2 Všichni závodníci jsou povinni vyplnit správné a pravdivé údaje v registračním formuláři. Výsledková listina může být ovlivněna i věkem závodníka a pokud není datum narození uvedeno správně, může vést k diskvalifikaci závodníka bez možné náhrady startovného.

2.3 Kapitán týmu nesmí uvádět v registračním formuláři u členů týmu svůj vlastní e-mail a své vlastní telefonní číslo. Každý člen družstva musí mít v registračním formuláři uvedený svůj vlastní e-mail a telefonní číslo.

Poznámka: registrace členů STG do STG startovních vln podléhá jiným vnitřním pravidlům.

2.4 Změny v registraci je možné dělat před startem, ne po doběhnutí.

2.5 Změny v registraci mezi družstvem a individuálem a naopak nejsou povoleny.

2.6 Jakékoliv změny v registracích v den závodu jsou zpoplatněny poplatkem 10 euro
 
 

3. PŘEKÁŽKY

Znalost správného zdolání překážek je základním předpokladem úspěchu každého závodníka. Podrobný MANUÁL PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK klikněte ZDE.
 
 
4. DISKVALIFIKACE (DQ)

Podvádění jakýmkoliv způsobem má za následek okamžitou diskvalifikaci. Za podvádění se považuje následující:

4.1 Nedodržování stanovené trasy a používání zkratek. Zůstat na trase je zodpovědností závodníka. Rychlá a správná orientace je součástí tohoto sportu – překážkového běhu v terénu a je nutné mít určité schopnosti a zručnosti k úspěšnému dokončení závodu. Úmyslně měnit značení trasy závodníkům spadá podle pravidel do kategorie „ Nesportovního chování“. Závodník, který úmyslně nebo neúmyslně odbočí z trasy a není schopný se vrátit zpět na cestu do bodu, kde z trasy odbočil, bude diskvalifikovaný. V některých případech, které jsou způsobeny např. počasím, sníženou viditelností nebo nesprávnými pokyny organizátorů, mohou být tato nařízení individuálně posouzena.

4.2 Zahození a nechání jakékoliv části oděvu na trase, se kterým závodník vystartoval. Každou součást oděvu a výstroje musí závodník mít u sebe při překonávání každé překážky a nesmí nic nechat na trase. Tím je myšlen i camelbag, vlajky, ozdoby, masky atd.

Je zakázané používat jakékoliv masky, dekorace a kostýmy v závodních vlnách – Elitní a Agre group vlny.

Odložení jakékoliv části oděvu nebo výstroje během zdolávání překážky, i když je provedeno na okamžik, není povoleno. Typickým příkladem je odložení na stranu camelbagu při zdolávaní překážek jako jsou Dunk Wall nebo Ostnatý drát. Každý soutěžící, který poruší toto pravidlo, bude podle potrestán 10 minutovým trestem.

4.3 Vynecháním překážek

4.4 Běhání bez startovního čísla (BIB), nebo jejich úmyslně zakrytí, ušpinění, skrytí a odložení startovního čísla. Každý závodník je povinen být označen zepředu startovním číslem. Závodník musí mít čelenku na hlavě s číslem otočeným dopředu. Je povinností každého závodníka nosit viditelně tuto čelenku na hlavě po celou dobu od vstupu do startovního koridoru, na celé trase až do cíle. Nošení čelenky na krku nebo na zápěstí má za následek diskvalifikaci závodníka. Používání předchozích startovních čísel (BIB) je zakázané a závodník bude okamžitě DQ z daného závodu a budoucích závodů Spartan (závodní vlny) na určitou dobu, která bude rozhodnuta ředitelem závodu.

4.5 Muži nesmí používat závaží pro ženy.

4.6 Muži nesmí používat pomocné stupínky na vysoké stěně, které jsou určeny jen pro ženy.

4.7 Oblepení časového čipu lepící páskou (duct tape – stříbrná lepící páska) za účelem zamezení jeho ztráty, což však způsobuje nefunkčnost čipu.

4.8 Každý závodník, který odhodí odpadky mimo občerstvovacích stanic a překážek bude diskvalifikovaný.

4.9 Přijmutí cizí pomoci zvenčí. Není povoleno přijmutí pomoci od diváků nebo členů týmu. Závodníci nesmí přijmout výstroj, oblečení, obuv, nápoje, vodu, jídlo na trase, pokud tak není učiněno od organizátorů. Neexistuje žádný trest za komunikaci s lékařským personálem. Závodníci v Elite a Age Group heat si nesmí vzájemně pomáhat na překážkách. Jakákoliv forma fyzické pomoci od zdravotního personálu bude mít za následek okamžitou diskvalifikaci.

4.10 Přijmutí pomoci od jiných závodníků. Není povoleno poskytování a přijmutí pomoci mezi závodníky Elity a Age Group. Porušením tohoto pravidla budou závodníci diskvalifikováni. Pouze závodníci z kategorie OPEN si mohou vzájemně pomáhat.

4.11 Nedodržení časového limitu CUTOFF TIME. Časový limit může být určený na některých závodech Beast a Ultra. Nejčastějším důvodem limitů je bezpečnost a zdraví sportovců. Pokud nebude časový limit dodržený, závodník je povinný odstoupit a bude diskvalifikovaný. Časový limit na dokončení závodu je určený ředitelem závodu vždy před závodem a je zveřejněný v propozicích daného závodu.

4.12 DNF (Do Not Finish)
Každá překážka musí být splněna a každý trestný cvik musí být provedený správně a v plném počtu. Pokud závodník už nemůže v závodě pokračovat na jakémkoliv úseku trati z důvodu fyzického nebo psychického vyčerpání, může sám odstoupit ze závodu. Všichni závodníci, kteří závod vzdají to oznámí rozhodčímu na překážce nebo traťovému maršálovi. Bude jim odebrán měřící čip a všechny ostatní pásky a potom, pokud je to nevyhnutelné, zabezpečí odvoz do festival area. Prioritou organizátorů a záchranářů je odvážet zraněné závodníky. Závodník, který vzdá závod mezi překážkami a nebyl mu odebrán čip je povinný dostat se do cílového koridoru ke stanu časomíry, ale tak, aby nebyl načtený jeho čip měřící podložkou v cíli.

4.13 Zakázané pomůcky
Žádný účastník nesmí v žádném okamžiku během závodu používat nebo nosit tvrdé litinové, klempířské nebo kovové knoflíky, rádio, osobní zvukové zařízení včetně MP3 přehrávačů, křídy, lepidla nebo jakýkoli jiný předmět považovaný hlavním rozhodčím za nebezpečný. Rukavice, atletické pásky nebo obvazové pásky jsou povoleny. Není-li v těchto Pravidlech stanoveno jinak, každé porušení tohoto článku bude mít za následek diskvalifikaci. Je zakázáno používat turistické, trekkingové nebo lyžařské hole, kovové hroty na botách atd. Také všechny druhy přírodních dřevěných pomůcek nalezených po trase jsou zakázány.

Je zakázané používat obuv s kovovými, plastovými nebo jinými hroty bez rozdílu, zda se jedná o zimní nebo letní závody. Je zakázané používat jakékoliv protismykové pomůcky na boty a podrážku. Závodníci, kteří budou používat zakázanou obuv a pomůcky, budou diskvalifikováni.

4.14 Ohrožení. Žádný účastník se nesmí dopustit žádného nebezpečného činu, který by mohl způsobit újmu kterémkoli účastníkovi. Jakékoli porušení této části bude mít za následek DQ.

4.15 Start startovních vln Je-li začátek závodu zahájen přesným určením startovních vln nebo skupin účastníků v různých časech, všichni účastníci začínají ve zvoleném čase nebo skupině. Každý účastník, který poruší tuto sekci tím, že odstartuje v jinou startovní dobu nebo jiné skupině bude diskvalifikován. Každý účastník, který odstartuje v jiné startovní vlně, nemá nárok na udělení cen, včetně kvalifikace na jakékoli mistrovské akce.

4.16 Nezdolání povinných překážek Trestem za nezdolání povinných překážek je diskvalifikace z akce. Podle uvážení ředitele závodu může být diskvalifikace v závislosti na závažnosti přestupku nahrazena časovou penalizací.

 
 
5. SPECIFICKÁ PRAVIDLA ELITE a AGE GROUP

5.1 Závodník Elite a Age Group nemůže přijmout jakoukoliv pomoc „z venku“. Pokud závodník přijme jakoukoliv pomoc od osob, které nesoutěží např. diváci, člen servisního nebo podpůrného týmu včetně zdravotní pomoci na trati např: rychlo obvaz, Advil, podání pitné vody z obecenstva, pomocná ruka na překážce atd. ztratí nárok na všechny ceny a bude mu přidělený neoficiální čas. Dostane pouze medaili a tričko. Závodníci Elite a Age Group nebudou penalizovaní za verbální komunikaci se zdravotním personálem.

5.2 Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že elitní závodník neudělal správně trestný cvik, bude penalizovaný 30 sekundami za každý nesprávně provedený trestný cvik. Pokud bude z videa zřejmé, že závodník udělal méně než 20 správných trestných cviků, bude dodatečně diskvalifikovaný.

5.3 Veškeré protesty závodníků, ohledně předběžných výsledků, nedodržování pravidel, trasy nebo stížností na chování a počínání jiných závodníků, je možné podat nejpozději 1 hodinu před vyhlášením výsledků, pokud to není v propozicích daného závodu specifikováno jinak.
 
 

6. SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO BEAST a ULTRA

6.1 Každý závodník musí mít sebou povinnou výbavu. Pokud tomu tak nebude, závodníkovi nebude umožněno startovat na daném závodě

  • a. Zdroje hydratace jako jsou flaška vody (nesmí být skleněná), ledvinka, opasek, camel bag apod.
  • b. Čelovka bude povinnou výbavou závodníků, kteří startují ve vlnách po 11:00 při závodu BEAST

Pro Ultra platí, že čelovku musí mít každý závodník na startu závodu. Závodníci, kteří nebudou mít předepsanou výbavu, nebudou připuštěni na start.

6.2 Závodníci na Ultra musí na trati splnit časové limity (Cutoff Time), pokud tak neučiní, budou diskvalifikovaní. Časové limity budou zveřejněny nejpozději v propozicích daného závodu. Propozice ke každému závodu budou zveřejněny minimálně 14 dní před závodem.
 
 
7. CHOVÁNÍ ZÁVODNÍKA

7.1 Nesportovní chování
U každého závodníka se očekává sportovní chování po celou dobu závodu. Účastníci se zdrží nesportovního chování, včetně používání neslušných slov, gest nebo jednání zaměřeného na účastníky, zaměstnance, dobrovolníky a diváky. Nesportovní chování je důvodem diskvalifikace, vyloučení ze soutěže, vyhoštění na rok nebo doživotní vyloučení ze všech závodů – vše záleží na závažnosti porušení pravidel a rozhodnutí organizátorů. Za nesportovní chování se považuje:

7.2 Hádání se
Závodníci se nesmí hádat s rozhodčím, traťovým maršálem, dobrovolníkem na překážce atd. Hádání se bude považovat za nesportovní chování. Rozhodnutí rozhodčích musí závodníci respektovat, pokud tak neučiní, budou diskvalifikovaní. Pokud mají závodníci pocit, že byli nespravedlivě hodnoceni, mají právo podat po doběhnutí do cíle protest.

7.3 Pomalí závodníci
Pomalí závodníci musí umožnit rychlejším závodníkům je předběhnout. Záměrné bránění rychlejším běžcům v předbíhání na jakémkoliv úseku trati je klasifikované jako „Nesportovní chování“

7.4 Znečišťování
Každý, kdo odhodí odpadky po trase mimo občerstvovací stanice bude diskvalifikovaný. Odpadky mohou být odložené na každé překážce, kde dobrovolníci mají k dispozici odpadkové koše.

7.5 Zdraví a bezpečnost
Závodník, který je svědkem nehody nebo zranění, které si vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc nemůže pokračovat dál v závodě bez toho, dokud se nedostaví někdo z organizátorů nebo zdravotní personál. Neposkytnutí pomoci závodníkovi v nouzi, který potřebuje neodkladnou zdravotnickou pomoc bude považováno za „Nesportovní chování“. Od každého závodníka se očekává, že bude používat svůj nejlepší úsudek v ohledu na vážnost zranění a rozhodne se zůstat nápomocen dané osobě nebo poběží na nejbližší překážku zavolat pomoc. Závodník musí pochopit, že svým rozhodnutím pomoci zraněnému závodníkovi riskuje ohrožení svého časového výsledku. Závodník musí vědět, že v takovém případě je možná, ale nikoliv zaručená dodatečná časová kompenzace ztáty času za pomoc zraněnému závodníkovi.

7.6 Trestné cviky v Burpee zóně
Závodníci jsou povinni vykonávat trestné cviky pouze v prostoru Burpee zóny. Tyto prostory jsou monitorované dobrovolníky, rozhodčími a kamerovým systémem. Video záznamy budou organizátoři kontrolovat a vyhodnocovat. Burpees zóny slouží i pro ochranu závodníků a zabezpečují hladký průběh v okolí překážky. Vykonávání trestných cviků mimo určenou Burpees zónu může znamenat, že závodník nebude zachycen videokamerou a může blokovat i ostatní závodníky na trase. Toto se bude považovat za nesportovní chování a závodník bude diskvalifikovaný. Burpees vykonané mimo Burpee zónu se nebudou počítat jako správně vykonaný trestný cvik.

7.6.1 Vykonání trestného cviku
Vykonání neúplného trestného cviku Burpees, co se počtu týká (30) a jeho technického provedení. Správné provedení trestného cviku se skládá z plného kontaktu hrudníku se zemí a úplného výskoku nad zem, aby se chodidla nedotkla země.

Zde je postup jak správně dělat Burpees – angličáky. Toto je platné pro všechny závody organizované v centrální Evropě:
• Začínáme ve stoji
• Jdeme do dřepu a ruce dáme na zem před sebe
• Zakopneme nohy za sebe, abychom se dostali do pozice pro klik
• Uděláme klik tak, že se nám hrudník dotkne země a jdeme opět nahoru
• Nohy zakopneme zpět pod sebe a připravíme se tak na pozici dřep
• Postavíme se a vyskočíme s narovnaným tělem
• Ruce zvedneme nad hlavu

Zde je video ukázka, jak správně dělat Burpees

 

Nejčastější chyby:
• Závodník se nedotkne hrudníkem země
• Závodník nevyskočí
• Závodník neskáče s narovnaným tělem
• Závodník nedáva ruce nad hlavu
• Závodník neodcvičí celou sérii 30 Burpees. Doporučujeme každý pátý vyslovit nahlas.

7.6.2 Počítání trestných Burpees
Závodník je sám zodpovědný za správné počítání trestných Burpees. Nemůže se spoléhat na to, že za něj bude někdo jiný počítat Burpees. Závodník musí respektovat pokyny rozhodčích na překážce. Pokud rozhodčí neuzná některé cviky, musí závodník trestné cviky zopakovat. Rozhodčí není povinný závodníka upozorňovat na špatné cviky. Závodník je povinný nahlas vyslovit každé páté číslo provedeného cviku tj. 5,10,15,20,25 a 30.

7.6.3 Časové tresty a) Chybí-li více než 10 burpees na venkovních závodech nebo více než 5 burpees na závodech stadionu na jediné překážce, bude to mít za následek penalizaci 10 minut.

b) Pokaždé, když soutěžící dokončí méně než 30 burpees, ale více než 19 při závodech Sprint, Super, Beast a Ultra a méně než 15, ale více než 9 při stadionových závodech, k jejich celkové cílové době se připočítá 30 sekundová penalizace za každý nevykonaný burpee.

c) Je-li zjištěno, že se soutěžící pokusil o překážku Pass / Fail a selhal, ale nedokončil povinný počet burpees nebo alternativních trestů (jako je plazení nebo běh), k jejich celkovému času se přidá 10minutový časový trest . Je-li možné přesně spočítat počet neudělaných burpees, může být sankce popsaná v písmenu b) uplatněna zpětně.

7.7 Chování podpory závodníků
Jakýkoliv zástupce se zjevným oprávněním jménem účastníka představuje důvod k penalizování takového účastníka, pokud takové jednání činitele poruší některý z těchto Pravidel. Na trase mimo určité zóny určené pro diváky nejsou povoleni žádní diváci. Diváci zahrnují všechny soutěžící, kteří závod již absolvovali. Podpora sportovců v podobě doprovodu na trase (doprovod je definována jako osoba běžící před nebo vedle jiného soutěžícího) je přísně zakázána.

7.8 Neregistrovaní účastníci
Každá osoba, která se účastní jakékoli části závodu, aniž by se řádně zaregistrovala a zaplatila požadovaný registrační poplatek bude automaticky pozastavena nebo vyloučena z jakéhokoli závodu Spartan po dobu až jednoho roku.
Každá osoba, která jakýmkoli způsobem pomáhá jinému sportovci, aby porušila část č.4 tím, že poskytne závodníkovi závodní číslo (BIB) bude po určitou dobu pozastaven nebo vyloučen z jakéhokoliv spartského závodu do jednoho roku.
Každé druhé porušení této části může mít za následek pozastavení nebo doživotní zákaz účasti na všech závodech Spartan.

7.9 Pokus
Závodník se musí pokusit zdolat všechny překážky. Pokus je definován dotykem překážky. V ostatních případech může být pokus definovaný jako vstup do vody nebo jiného složitého terénu, kterým se dostanete k samotné překážce. Takový terén nemůže být zdolán trestným cvikem, pokud tak nebylo učiněno oficiálně jako přijatelné v brífinzích před závodem nebo při závodě / dobrovolníků.
Všichni soutěžící dostanou jeden pokus na dokončení dané překážky. Co definuje „pokus“ je popsáno v následujících pravidlech pro závod. Nicméně, typicky jakmile obě nohy opustí půdu, bude se to považovat za pokus o zdolání dané překážky a musíte ji dokončit nebo vykonat daný trest za nezdolání překážky.
V případě selhání překážky způsobené významným fyzickým zásahem od druhého sportovce může postižený soutěžící restartovat překážku bez dalšího trestu po obdržení povolení od rozhodčího.

7.10 Zazvonění na zvonek
Soutěžící mohou zasáhnout zvonky přítomné na jakékoliv překážce pouze pomocí svých paží a rukou, nebo jakoukoli jinou částí těla nad hrudníkem. Není povoleno použít chodidla, nohy nebo kolena ke „kopání“ do zvonku. Porušení tohoto pravidla bude považováno za selhání překážky. Soutěžící nebude mít možnost opakovat překážku a musí dokončit 30 burpees nebo povinné sankce za tuto překážku.
 
 

8. VÝSLEDKY A VYHODNOCENÍ:

8.1 Závody SR se budou v sezóně 2019 vyhodnocovat v následujících kategoriích: ELITE, AGE GROUP a OPEN. Týmy se budou vyhodnocovat pouze v kategorii Open. Age Group kategorie vyhodnocuje pouze individuály. Age Group kategorie má 10 věkových skupin – 15-17, 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 a 60+. Z každé věkové kategorie budeme vyhodnocovat Top 3 muže a ženy, takže celkově se vyhodnotí 60 závodníků ze skupiny Age Group.

Všichni závodníci Age Group kategorie se musí účastnit a soutěžit ve věkové skupině odpovídající věku každého soutěžícího na konci kalendářního roku.

8.2 Dětské závody Spartan Kids se budou vyhodnocovat pouze v nejstarší kategorii 11-14. První 3 kluci a první 3 děvčata dostanou diplomy.

8.3 Bodové hodnocení CEU Regionální Série se bude vyhodnocovat po posledním závodě Beast ve Valčianské Dolině. Do hodnocení budou zahrnuty pouze body ze závodů v dané sérii. Z 5 závodů se každému závodníkovi započtou 4 nejlepší výsledky. Podmínkou je účast na posledním závodu série. Celkově budeme vyhodnocovat nejlepších 10 individuálních elitních mužů a 10 individuálních elitních žen v dané sérii, kteří budou finančně ohodnoceni.

Seznam závodů zařazených do CEU Regionální Série:
Nagykanizsa Spartan SUPER 30.3.2019 (HU)
Kutná Hora Spartan SPRINT 13.4.2019 (CZ)
Zakopane Spartan SPRINT 18.5.2019 (PL)
Poiana Brasov Spartan SUPER 3.8.2019 (RO)
Valčianska Dolina Spartan BEAST 7.9.2019 (SK)

8.4 Závodníci, kteří dostanou jako cenu volný lístek ho mohou použít pro vstup zdarma na následující závody stejné úrovně nebo o disciplínu vyšší. Tyto lístky jsou nepřenosné, neprodejné a jiné osoby je nemohou použít. Volné lístky platí jeden rok ode dne závodu, na kterých byly získány v rámci CEU regionu.

8.5 Vyhlašování vítězů kategorie Elite, Age Group a Open se musí každý oceňovaný závodník zúčastnit osobně, není možné za sebe někoho poslat. Vítězům, kteří se nezúčastní vyhlašování, veškeré ceny propadnou – nic se neposílá poštou.

Všichni výherci před vyhlášením výsledků souhlasí s následujícím:

• musí podrobit kontrole osobních údajů (datum narození). Výherci, kteří tak neučiní nebudou puštěni na pódium.
• musí vyplnit veškeré potřebné finanční dokumenty ohledně peněžních cen
• souhlasí s Antidopingovou kontrolou
• Výherci musí mít oblečeno Spartan Finisher triko na podiu po celou dobu ceremoniálu, jinak výherce neobdrží ceny pro vítěze.

Nedodržení kteréhokoli podmínky může mít za následek DQ z daného závodu a propadnutí výhry.

8.6 Závodník je zodpovědný za správné upevnění kontrolního čipu od startu až po cíl závodu.

8.7 Pokud závodník ztratí v průběhu závodu kontrolní čip musí ihned informovat v cíli časomíru. Závodník bude mít potvrzený finální čas až po odsouhlasení ředitelem závodu.

8.8 Každá ztráta čipu nebo chybějící záznam z kontrolního bodu (Check Point) může být důvodem k diskvalifikaci.

8.9 Traťový maršálové a rozhodčí mohou být nápomocni při potvrzení trasy závodníka, který ztratil čip nebo mu nezaznamenal čas na kontrolním úseku.

8.10 Spartan si vyhrazuje právo prověřit všechna videa a fotografie ze závodů a na jejich základě může změnit výsledky nebo dodatečně diskvalifikovat závodníka. Pokud závodník udělal méně než 30 burpees, ale více jak 20 – obdrží za každý burpees 30 sekund navíc k celkovému času. Pokud závodník udělal míň jak 20 burpees, závodník je diskvalifikován.

Trestem za překážky typu pass/fail je 30 burpees (bez ohledu na pohlaví) pro venkovní závody definované jako Sprint, Super, Beast nebo Ultra překážky a 15 burpees (bez ohledu na pohlaví) pro Stadionové závody.

Organizátoři závodu si vyhrazují právo pokračovat v řešení trestů po závodě za přítomnosti těch, kteří nebyli během závodu k dispozici. Během oficiálního procesu kontroly videa si organizátoři vyhrazují právo stanovit pokuty, včetně, ale nejen, časového postihu 10 minut nebo diskvalifikace za nezdolání překážek a / nebo přestupky.

8.10.1 Videa mimo Spartan: Organizátoři nejsou povinni během procesu kontroly videa zvažovat videa, která nejsou oficiální videa Spartan.

8.10.2 Časové tresty: Pokud se zjistí v průběhu závodu nebo po skončení závodu před udělením cen, že se soutěžící pokusil a nepřekonal překážku Pass / Fail, bude mu udělen časový trest.
a) Trest je 30 sekund za zmeškaný burpee až do 5 minut nebo 10 opakování pro venkovní akce a 2,5 minuty nebo 5 opakování pro závody stadion.
b) Chybí-li více než 10 burpees na venkovních závodech nebo 5 burpees na závodech stadionu na jedné překážce, závodník bude diskvalifikován.

 
 

9. KVALIFIKACE

9.1 Kvalifikace na Mistrovství Evropy 2019.
Nejlepší závodníci se potkají na startovní čáře v Dolomitech, konkrétně v italské Alleghe-Civetta, kde se 29. června 2018 ? uskuteční Spartan Mistrovství Evropy. Kvalifikaci do mistrovských vln Spartan Mistrovství Evropy 2019 získají pouze top elitní a Age Group závodníci ze všech evropských Spartan závodů (od 30. září 2018 do 23. června 2019).

Kdo se kvalifikuje
• Prvních 10 mužů a prvních 10 žen, kteří dokončí závod v elitních vlnách (pořadí se posouvá) na závodech v Evropě v dané sezóně.
• Prvních 10 mužů a prvních 10 žen, kteří dokončí závod v Age Group vlnách (pořadí se neposouvá) na závodech v Evropě v dané sezóně.

Jiné detaily ohledně registrací na ME najdete na oficiálních webových stránkách organizátorů.

9.2 Kvalifikace na Mistrovství Světa 2019.

Spartan Mistrovství světa 2019 se uskuteční v Lake Tahoe, USA 29.9.

9.2.1 Jak se kvalifikovat:
• Prvních 10 mužů a prvních 10 žen (finálové výsledky) z CEU Regional Series elitní vlny 2019 (pořadí se posouvá)
• První 3 muži a první 3 ženy (finálové výsledky) z CEU Regional Series Age Group vlny 2019 (pořadí se posouvá) z každé věkové kategorie
• Prvních 20 mužů a prvních 20 žen (Elitní a Age group vlna) z ME 2019 (pořadí se posouvá)

Místa v elitní vlně jsou omezeny celkovou kapacitou 600 startujících (300 mužů / 300 žen). Místa v Age Group kategorii jsou omezeny celkovou kapacitou 2000 míst (200 pro každou věkovou skupinu, 100 muži / 100 ženy).

Age Group kategorie je rozdělana následovně:
15-17, 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 and 60+.

9.2.2 Invitational spots:
a) Všichni Elite sportovci (muži nebo ženy), kteří předtím získali první místo na Spartan mistrovství světa, získají automaticky kvalifikační místo na všech následujících mistrovstvích světa.

b) Každý elitní závodník (muž, žena, který se umístil v top 10 na mistrovství světa v roce 2018, získává automatické místo v mistrovství světa v roce 2019.

c) Všichni Elitní závodníci, kteří se umístili na 1.místě na mistrovství Spartan nebo na národní / regionální sérii (např. Evropský, severoamerický, US National Series, Ultra World Championship) od roku 2016 ?? získávají automatické místo na mistrovství světa v roce 2019.

d) Všichni závodníci Age Group kategorie, kteří se umístili první ve své kategorii na mistrovství světa v roce 2018, získávají automatické místo na mistrovství světa v roce 2019.

e) Spartan HQ si vyhrazuje právo vyzvat jakékoliv sportovce, kteří mají výsledky na účast na všech mistrovstvích.

2019 MS powered by Rakuten kvalifikace nyní probíhají procesem posouvání v daném týdnu.
Posouvání (roll-down) v daném týdnu následující vyhodnocení závodu:
• Ihned po vyhlášení Age group kategorie v národních sériích + šampionátů
• Končí to následující neděli
• Například: Šampionát Severní Ameriky posouvání pořadí začne 25.8.2019, Evropský šampionát posouvání začne 30.6.

Kvalifikační pozvánka e-mailem:
• E-mailová pozvánka bude poslána všem v daném procesu posouvání
• Emailová pozvánka bude obsahovat speciální kód
• Emailová pozvánka je poslána zbývajícím závodníkům, kteří se kvalifikovali

9.3 Kvalifikace na Trifecta World Championship 2019.
Mistrovství světa Trifecta 2019 se uskuteční ve Spartě v Řecku dne 1. listopadu 2019.

Abyste se mohli kvalifikovat pro TWC, musíte dokončit Trifectu buď v roce 2018, nebo v roce 2019 – před datem závodu TWC. Nemusíte mít dokončenou žádnou Trifectu, když budete provádět registraci, ale ve Spartě můžete startovat pouze tehdy, pokud jste před touto událostí dokončili Trifectu.

Registrace pro TWC 2019 se otevře dne 1. ledna 2019. Pokud jste v roce 2018 dokončili Trifectu, obdržíte před tímto datem e-mail, abyste se mohli zaregistrovat 1. ledna 2019.

Pokud jste do tohoto data nedostali svůj e-mail, napište na adresu info@spartanrace.gr své jméno, příjmení, datum narození a závody, které jste dokončili v roce 2018, abyste mohli dokončit svou registraci na Mistrovství světa Trifecta 2019. Po ověření, že jste dokončili trifectu, obdržíte heslo pro přístup k registraci.

Od 15. ledna 2019 bude otevřena registrace pro běžce, kteří nedokončili svou Trifectu, ale mají v plánu trifectu v roce 2019 dokončit. Pokud nedokončíte Trifectu do 31. října 2019, budete automaticky vyřazeni z registrace pro tuto událost a nebudete oprávněni závodit. Vrácení peněz za startovné není možné, proto se prosím nepřihlašujte, pokud si nejste jisti, že dokončíte svou Trifectu do 31. října. Neexistují žádné výjimky.

Pro tuto událost je k dispozici pouze 2 000 míst. Registrace je otevřena všem a po naplnění kapacity se uzavře.

9.4 Kvalifikace na Mistrovství Světa Ultra 2019.

Kvalifikační systém pro mistrovství světa Ultra 2019 je následující:

9.4.1 Všichni registrovaní mistři Mistrovství světa 2018 získají automaticky registraci

9.4.2 Všichni 2018 Elite, Age Group a Open heat kvalifikovaní závodníci, kteří se nezúčastnili mistrovství světa v roce 2018, dostanou vstup „druhé šance“ prostřednictvím e-mailu v lednu roku 2019.

9.4.3 Pravidla pro kvalifikaci zůstanou jinak stejná pro všechny soutěžící v Ultra 2019, s časovým limitem pro Elite kategorii(10 hodin), Age Group kategorii (13 hodin) a Open kategorii (16 hodin), s polovičním limitem na trase 8 hodin.

9.4.4 Chcete-li mít nárok na vstup do mistrovství světa v roce 2019, musí závodníci dokončit jeden Ultra bez ohledu na lokalitu závodu, délku, typ terénu nebo podmínek v daném prostředí:
○ Elite – první místo čas +15%
○ Age Group (všechny kategorie) – první místo čas +20%
○ Open – dokončit závod pod 16 hodin

9.5 Kvalifikace na KIDS World Championship 2019.
Kvalifikační systém pro Mistrovství světa pro děti v roce 2019 je zjednodušený. Každé dítě, které v roce 2019 dokončí závod v kategorii 11-14 let se automaticky kvalifikuje k účasti na mistrovství světa.
 
 
10. TÝMY
Spartan má 2 druhy týmů.

10.1 Týmy, které obdrží slevy na registrace.
V registračním systému můžete získat skupinovou slevu na registrační poplatek, který závisí na počtu členů v týmu.

4-14 členové týmu sleva 10%,
15 + členové týmu sleva 15%

Takové týmy mohou být vytvořeny na všech pravidelných akcích během celé sezóny CEU. Týmy startují pouze v Open vlně, kde se dané týmy i vyhodnocují.

Týmové výsledky
a. Každý tým s minimálním počtem 4 závodníků bude automaticky zařazený do hodnocení týmů. Aby daný tým byl vyhodnocený, musí minimálně 4 členové týmu dokončit závod.
b. Časy všech členů družstva se zaznamenávají a vyhodnocují.
c. Pouze čas jednoho tj. 4 nejlepšího člena družstva se počítá do celkového hodnocení družstev. Takže všechny družstva Elite, Competitive, Open heat se budou vyhodnocovat podle času jejich čtvrtého člena, který doběhne do cíle.
d. Družstva mohou být rozdělena v různých vlnách a nemusí běžet spolu.
e. Družstva mohou být smíšená – muži a ženy.
f. Závodník zaregistrovaný jako individuál nemůže být vyhodnocený jako člen družstva a opačně.

10.2 Týmy, které se kvalifikují na MS
Takové týmy jsou vytvořeny pouze na zvláštních událostech. Týmy běží ve vlně určené pouze pro týmy.

A. Tři sportovci na jeden tým.
B. Týmy musí být stejného pohlaví pohlaví – všichni muži nebo všichni ženy.
C. Všichni tři členové týmu musí být občané (držitelé pasů) téže země a musí soutěžit společně na stejném závodě (bez oddělených kvalifikací).
D. Soutěžící musí být schopni poskytnout důkaz o občanství na žádost spartských úředníků nebo zaměstnance.
E. Pro týmy platí jednoduché pravidlo při vytváření názvu týmu. Jméno každého týmu při registraci musí vždy obsahovat stát občanství svých členů jako první slovo týmu. Například Austrálie Dusty Kangaroos, USA Johnsteam4, Singapur Warriorz.
F. Soutěžící nemusí žít v zemi svého státního občanství, aby získali kvalifikaci zastupují svou zemi. Residenti a turisté mohou soutěžit v zahraničí, ale v rámci svých zemí, aby se kvalifikovali jako zástupci své domovské země.
G. Tam, kde jsou vyžadována několikanásobné opakování překážky, musí všichni členové týmu
dokončit alespoň jedno opakování. Další opakování může být dokončeno libovolnou kombinací členů týmu.
H. Všichni členové týmus e musí pokusit zdolat všechny překážky.
I. Pomoc není povolena na žádných překážkách, pokud není výslovně uvedeno jinak.
– Patří sem úmyslné manipulování s jakýmikoliv kyvadlovými nebo uchopovacími prvky
překážky, jako jsou kravské zvonky nebo závěsné prvky vícenásobných vrstev nebo
platinové plošiny.
J. Pokud je to dovoleno, může soutěžící obdržet nebo poskytnout pomoc pouze v rámci svého týmu.
Není povolena žádná vnější pomoc.
K. Členové týmů můžou dokončit překážky stejným způsobem jako individuální závodníci
– To znamená, že závodník si může zvolit na kterém místě překážku zdolá
– Každý člen týmu může zvolit jiné místo na zdolání překážky
– Členové týmu mohou kdykoliv absolvovat překážky, není nutné čekat na dokončení předchozích závodníků
– Tým může mít pouze kvalifikované členy týmu na mistrovství světa družstev. V případě, kdy člen týmu není schopen reprezentovat svůj tým kvůli nemoci nebo zranění, může tým povolit jejich nouzovou náhradu kontaktováním cs@spartan.com a zajistit, aby byla osoba zaregistrována. V případě, že další člen týmu není schopen startovat na mistrovství světa družstev, daný tým bude diskvalifikován a další tým v pořadí bude mít možnost startovat.

MĚŘENÍ ČASU A TRESTY

a. Konečný čas každého týmu je založen na průměru všech 3 členů.
(i) Soutěžící A, B a C závodí společně jako tým.
(ii) končí v 1:10:15, B v 1:10:25 a C v 1:10:55.
(iii) Oficiální čas ukončení týmu je 1:10:31.

(b) Všichni 3 členové týmu musí skončit do 1 minuty od sebe nebo je tým diskvalifikovaný.

(c) Jeden nebo více členů, kteří nedokončí, vyloučí všechny tři členy.

(d) Pokud nějaký člen týmu ztratí svůj čip na měření času, neoficiálně se vypočte výsledný čas týmu.Celý tým se stává nezpůsobilým pro umístění na stupních vítězů.

(e) Všichni tři členové týmu se musí pokusit o každou překážku. Přeskakování překážek nebo dokončení
burpees bez pokusu není povoleno a výsledkem je DQ (DQ).

(f) Každý člen týmu, který neuspěje, úspěšně nezdolá překážku, musí dokončit 30 burpees.

(i) 90 burpees je maximální penalizační trest, který může každý tým získat na 1 překážku.
(ii) Jakýkoliv člen týmu může zahájit trest na překážce, jakmile nezdolá danou překážku. Trest se musí vykonávat ve vyznačené zóně.
(iii) Burpees nelze sdílet mezi členy týmu. Každý člen týmu, který nezdolá překážku je zodpovědný za individuální dokončení 30 burpees.

(g) Všechny Burpees by měly být provedeny v zóně označené jako burpee zóna v přímém pohledu
na kamery nebo podle pokynů rozhodčího.
(i) Pokud týmy soutěží na závodě i s konkurenty Open kategorie, bude pro týmy určena samostatná burpee zóna

(h) Specifické části trasy, které jsou technické, vzdálené nebo se nachází ve speciálním chráněném prostředí mohou obsahovat časové limity dle uvážení Ředitele závodu a týmu QM.

Zvláštní pokyny pro týmy – jak vyřešit překážky atd. najdete zde
 
 

11. CENY PRO VÍTĚZE

Ceny pro vítěze na klasických závodech jsou stanoveny na sezónu 2019 následovně –klikněte ZDE

CEU REGIONAL SERIES 2019 finanční výhry pro Elitní kategorii:
1. místo 700 €, trofej
2. místo 600 €, trofej
3. místo 500 €, trofej
4. místo 400 €, 1 volný trifecta lístek 2020
5. místo 350 €, 1 volný Beast lístek
6. místo 300 €, 1 volný Beast lístek
7. místo 250 €, 1 volný Super lístek
8. místo 200 €, 1 volný Super lístek
9. místo 150 €, 1 volný Sprint lístek 2020
10. místo 100 €, 1 volný Sprint lístek 2020

CENY pro 3 najlepší z Age Group individuálů muži/ženy z CEU Regionální série:

1. místo 200 €, trofej a 1 volný Beast lístek 2020
2. místo 150 € a 1 volný Super lístek 2020
3. místo 100 € a 1 volný Sprint lístek 2020

Celkem 60 závodníků bude vyhodnoceno v Agre Group kategorii

Jiné ceny

TEAM CHALLENGE pro MS (na některých specifických závodech).
1. místo 300 € pro tým, trofej, volný lístek Beast pro každého člena týmu
2. místo 210 € pro tým, trofej, volný lístek Super pro každého člena týmu
3. místo 120 € pro tým, trofej, volný lístek Sprint pro každého člena týmu

Pro všechny volné lístky platí omezení podle bodu 8.4 těchto pravidel. Finanční ceny jsou brutto.

Cena Fair Play
Tato cena je udělována příležitostně za čestný, humánní nebo sportovní výkon.

Cena FairPlay
Tato cena je udělována příležitostně za čestný, humánní nebo sportovní výkon.
 
 

12. PROTESTY

12.1 Předtím, než budou výsledky považovány za konečné, bude uskutečněn oficiální proces průzkumu videa. Konečné výsledky závodu tedy nemusí být okamžitě zveřejněny přímo na místě z důvodu průzkumu daného videa.

12.2 Sankce zjištěné během této kontroly se zobrazují v reálném čase na monitorech uvnitř výsledného stanu v průběhu oficiálního procesu průzkumu videa po skončení soutěže. Sportovci jsou výhradně zodpovědní za kontrolu těchto monitorovacích zařízení pro případné protesty až do slavnostního vyhlášení soutěže pokud by chtěli protestovat proti případným trestům.

12.3 Úředník závodu si vyhrazuje právo pokračovat v penalizacích po závodě pro ty, kteří nejsou přítomni nebo nejsou k dispozici během akce.

12.4 Záleží na soutěžícím, aby zjistil, zda mu byla během závodu udělena penalizace a případně proti ní protestovat během povolené protestní lhůty.

12.5 Veškeré protesty závodníků ohledně výsledků, porušení pravidel, trasy, DQ, penalizace nebo stížnosti na chování jiných závodníků je možné podat nejpozději 1 hodinu před vyhlašováním vítězů, pokud to není v propozicích stanoveno jinak.

12.6 Protesty se podávají ústně přímo řediteli závodu.

12.7 Za podání protestu se platí poplatek 750 Kč.

12.8 Pokud je protest uznaný, poplatek se vrací zpět.

12.9 Spartan si vyhrazuje právo změnit rozhodnutí po závodě v případech nesportovního chování a/nebo záměrného či škodlivého porušení pravidel, včetně, ale bez omezení, selhání jakéhokoli antidopingu a léku.

Kontrolní protokol spravovaný společností Spartan Race nebo třetí stranou určenou společností Spartan Race.
 
 

13. ANTI-DOPINOVÉ SANKCE
Distribuce výhry musí splňovat následující normy:
(a) Každý závodník závodu Spartan souhlasí s vykonáním antidopingové kontroly, která může být uskutečněna při každém závodě Spartan.

Seznam zakázaných látek Světové antidopingové agentury (WADA). Tento seznam lze nalézt zde: hps: //www.wada-ama.org/en/content/what-is-hibited

(b) Každému závodníkovi závodu Spartan, u kterého se prokáže pozitivní test WADA budou uděleny následující sankce:
(i) První přestupek: Dvouletý zákaz ze všech globálních závodů Spartan
(ii) Druhý trestný čin: celoživotní zákaz ze všech globálních závodů Spartan.

NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ A JINÉ OKOLNOSTI

V případě velmi nepříznivého počasí, jiných přírodních katastrof nebo z jiných organizačních a technických důvodů si organizátor závodu vyhrazuje právo změnit, upravit část nebo celý úsek trasy, jako i překážky. V krajních případech je možné zrušit i celý závod z důvodu zdraví a bezpečnosti závodníků, diváků a organizátorů. Pokud budou závodníci požádáni ukončit závod z výše uvedených důvodů, musí tak učinit okamžitě.

Všeobecné pravidla nejsou konečná a budou průběžně aktualizovaná, upravovaná a doplňovaná ředitelem závodu podle všech okolností. Propozice závodu mají přednost před těmito všeobecnými pravidly.

Poslední aktualizace: 12. srpen 2019