Řadě závodníků se při pohledu na některé Spartan Race překážky rozbuší srdce strachy. Závod po závodu, naše překážky se stále vysmívají i těm nejzkušenějším závodníkům. Vezměme si například šplhání po laně. Pokud nemáš dostatečně silnou horní část těla, nebo nevíš, jak se pořádně zaháknout nohama, hrozí ti 30 angličáků. Další překážka, kterou závodníci nemají zrovna v lásce, je hod oštěpem. Kolikrát už jsi viděl/a závodníky na této překážce selhat, a přitom její absolvování se u některých závodníků zdá tak jednoduché a nenáročné?

Na cestě ke Spartanskému vítězství se budeš muset vypořádat s řadou překážek. Tady ti představíme některé typické překážky, tak aby ses na ně mohl/a řádně připravit.

Standardní pravidla na překážkách:

Všeobecně

Odpovědností každého závodníka je znát a rozumět pravidlům závodu a specifikacím každé překážky. Pokud závodník nerozumí pravidlům, je na něm se zeptat organizátora nebo dobrovolníka na překážce dřív, než na překážku vstoupí. Tyhle pravidla můžou být kdykoliv modifikovány v závislosti od krajiny, disciplíny, počtu závodníků, počasí a ročního období.
Specifikace překonávání nejčastěji používaných překážek najděte na pravé straně téhle stránky. Kompletní manuál na stáhnutí zde.

Slovní instrukce

Ústní instrukce od ředitele závodu na briefingu před závodem, ústní instrukce na konkrétní překážce nebo psané instrukce ke konkrétní události mají přednost před zde uvedenými obecnými pravidly. Některé překážky mohou být na některých závodech pozměněny na obtížnější variantu nebo se může změnit postup jejich správného překonání. Je třeba dodržovat instrukce, které na překážce dostaneš. Je celkem běžné, že překážka má pozměněný postup překonávání, ať už kvůli prostředí závodu, logistice nebo čistě díky kreativitě organizátorů závodu.

Rozdělení překážek

Překážky SR sa dělí podle 3 různych kritérií.
1. První kritérium dělení překážek je podle nutnosti. Zde se dělí překážky do dvou základních skupin: povinné a nepovinné.

2. Druhé kritérium dělení překážek je počet pokusů na jejich zdolání. Zde rozdělujeme prekážky na překážky, které se zdolávají pouze na jeden pokus, nebo na překážky, které je možné zdolat na více pokusů.

3. Třetím kritériem podle kterého dělíme prékážky je rozsah pomoci. Zde jsou opět dvě skupiny překážek. Jednu skupinu tvoří překážky, které se musí zdolat bez pomoci tj. každý závodník sám a druhou skupinu tvoří překážky, na kterých si můžou závodníci navzájem pomáhat. Zde platí jedna výnimka. Závodníci z Elitních a Competitive vln si nemůžou pomáhat vůbec.

Povinné překážky se zdolávají:
• na libovolný počet pokusů
• bez časového limitu
• bez možnosti trestních cviků.
• pokud nezdola závodník překážku, musí ji opakovat
• pokud závodník není schopen překážku překonat, musí vrátit čip a je diskvalifikován

Do skupiny povinných překážek patří všechny překážky, kde se nosí či tahá jakekoliv břemeno a dále

Bucket Carry
Sandbag Carry
Log Carry
Tractor Pull
Barbed Wire Crawl
Spider Web
Rolling Mud
Water pits
Fire Jump

Nepovinné překážky

Na každé překážce musí dojít k pokusu o překonání. To znamená, minimálně se překážky dotknout, projít vodou, nebo těžkým terénem než se začne vykonávat trestní cvik.

Jedinou výjimkou kde není nutné se dotkout překážky před trestním cvikem je překážka Plaváni. Zde neplavci oznámí traťovému rozhodčí, že nemůžou/neumí plavat a obdrží trestní cvik.
Některé nepovinné překážky mají na zdolání pouze jeden pokus.

Počet pokusů na zdoláni překážky

Není-li uvedeno jinak než v těchto pravidlech, během před-závodních instrukcí nebo dobrovolníkem na překážce, všichni závodníci mají jeden pokus na zdolání překážky. Pokud obě nohy opustili zem a jsou na překážce, musí závodník dokončit překážku bez dotyku země, v opačném případě musí vykonat příslušný trest.

Závodník musí na všech překážkach udělat alespoň jeden pokus o její zdolání ještě před tím, než začne dělat trestní cvik. Není možné začít trestní cvik bez toho, aby se závodník dané překážky ani jen nedotknul. Např. šplh lanem, závodník musí vejít do vody a dotknout se lana.
Jedinou výjimkou nepovinné překážky, kdy se jeden pokus vynechává je vodní prekážka pro neplavce. Neplavci sdělí traťovému rozhodčí, že neumí plavat a on jim zkontroluje vykonání trestních cviků. Neplavci dostanou určitě více jako 30 burpees.
Některé nepovinné překážky se dají zdolat pouze na jeden pokus jako jsou např. hod oštěpem, lezecká stěna atd.
Jiné překážky může závodník zkoušet zdolat víckrát, dokud překážku nezdolá. Pokud bude závodník překážku zkoušet víckrát, nesmí bránit dalším příchozím závodníkům v překonání.

Překážky s jedním pokusem:
• tyto překážky můžete zdolat pouze na první pokus
• pokud překážku nezdoláte, následuje trest 30 Burpees
• jakmile začnete, musíte dokončit, nebo následuje trest

Monkey Bar/ T-bar ruckovani
Multi-Rig
Spear Throw hod ostepem
Log Hop skok po kůlech
Traverse Wall/ “Z” Traverse Wall
Tyrolean Traverse
Slip and Slide
Balance
Memorization test
Dip Walk

Překážky s více pokusy:
• tyto překážky může závodník zkoušet zdolat víckrát, dokud překážku nezdolá
• pokud bude závodník překážku zkoušet víckrát, nesmí bránit dalším příchozím závodníkům v překonání

Zdi všech výšek
Inverted Wall (převrácená zeď)
Atlas Carry (Burdens Carry)
Převracení klády nebo pneumatiky
Plate Drag (Táhnutí, tažení)
Spartan Sled
Vodní a blátivé příkopy
Přes – Pod – Skrz (Over – Under – Through)
Slip Wall
A-Frame Cargo
Vertical Cargo
Dunk Wall
Fire Jump
Mosty
Hercules Hoist
Rope Climb

Pomoc na překážkach

Některé překážky se můžou zdolat s pomocí jiných závodníků, jiné musí být provedené bez pomoci samostatně. Závodníci v Elitních a v Competitive vlnách nesmí přijmout jakoukoliv pomoc od jiných závodníků po celé trase.

Překážky na kterých se může dávat nebo přijímat pomoc:
šikmá stěna
reverzní stěna
rolling mud
vysoké stěny
cargo sítě

Překážky, na kterých se nesmí dávat nebo přijímat pomoc:
traverse wall
monkey bar
T bar
multi rig
hercules hoist
atlas carry
balance
rope climb
log hop
bucket brigade
tractor pull
sand bag carry
spear man

Angličáková zóna

Překážky mívají “Angličákovou (Burpee) zónu.” Závodníci musí udělat trestné angličáky v rámci vyhrazeného prostoru, protože provedení angličáků kontrolují traťoví rozhodčí a také/nebo je pořizován kamerový záznam. Traťoví rozhodčí kontrolují kamerový záznam, aby se ujistili, že závodník splnil svoji porci trestných angličáků a to ve správném provedení. Angličákové zóny mají také bezpečnostní funkci a pomáhají plynulému průběhu závodu. Blokování trati jinému závodníkovi při absolvování dávky trestných angličáků je dle pravidel považováno za “nesportovní chování”.

Kamerový záznam

Kamerový záznam může změnit výsledky závodu, výsledky nejsou konečné dokud není zhodnocen kamerový záznam a traťoví rozhodčí neodsouhlasili výsledky a provedení trestných angličáků.

Spartanská definice angličáků

Angličák se skládá ze dvou částí. “Dole” jsou tělo a nohy v rovině, paralelně k zemi a je nutné provést plný klik, kdy se hrudník dotkne země. “Nahoře” je tělo a nohy narovnané, kolmo k zemi, s rukama nahoře nad úrovní uší a s výskokem, kdy se chodidla musí odlepit od země. Více detailních informací o Angličácich zde