OCHRANA DAT A OSOBNÍCH ÚDAJŮ  1. Společnost ESR Enterprises s.r.o. v souladu s ust. § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů získává a zpracovává osobní údaje Majitelů vstupenek především v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní / emailový kontakt, datum narození, a to pro účely správy závazkový-právních vztahů Majitele vstupenek a jednotlivých pořadatelé akcí v souvislosti s koupí Vstupenek na ty -které konkrétní akce, pro účely dokumentování činnosti jednotlivých pořadatelé akcí. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
  2. Zakoupením vstupenky uděluje Majitel vstupenky ve smyslu ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů společnosti ESR Enterprises souhlas ke zpracování jeho osobních údajů na výše uvedený účel. Práva Majitele vstupenky dle ust. § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů zůstávají zachovány.
  3. Společnost ESR Enterprises se zavazuje, že získané osobní údaje v souladu s ust. § 15 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů bude chránit před jejich náhodným, jakož i nezákonným poškozením a zničením, náhodnou ztrátou, změnou, nedovoleným přístupem a zpřístupněním, jakož i před jakýmikoli jinými nedovolenými formami jejich zpracování.
  4. Společnost ESR Enterprises se zároveň zavazuje v souladu s ust. § 18 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů zachovávat mlčenlivost o získaných osobních údajích.

Zakoupením Vstupenky na Akci vyjadřuje Majitel vstupenky souhlas s Obchodními podmínkami prodejní sítě ESR Enterprises sro (www.spartan-race.cz)