REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ ŘÁD


REKLAMAČNÍ ŘÁD  1. Po zakoupení vstupenky – startovního lístku není možné od smlouvy s pořadatelem odstoupit a žádat vrácení startovného. Pořadatel nebude akceptovat vrácení již zaplaceného startovného na akci, které se bude konat. Stejně není možné žádat vrácení startovného, pokud majitel vstupenku nevyužije.
  2. V případě zrušení akce bude pořadatel o této skutečnosti informovat prostřednictvím internetové stránky www.spartan-race.cz, kde bude podrobně popsán postup vrácení poplatku za startovné.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

  1. Po zakoupení vstupenky – startovního lístku není možné od smlouvy s pořadatelem odstoupit a žádat vrácení startovného. Pořadatel nebude akceptovat vrácení již zaplaceného startovného na akci, které se bude konat. Stejně není možné žádat vrácení startovného, pokud majitel vstupenku nevyužije.
  2. V případě zrušení akce bude pořadatel o této skutečnosti informovat prostřednictvím internetové stránky www.spartan-race.cz, kde bude podrobně popsán postup vrácení poplatku za startovné.
!<-- secondaryContent --> !